Mudrace

regulaminy

Regulamin
Ogólny

Kids

MUD Open

MUD Family

Regulamin AKRO

Szczegółowe zasady uczestnictwa i pokonywania przeszkód w kategoriach AKRO (Kids, Open, Family)

I. Cel utworzenia kategorii AKRO

 1. Popieranie i propagowanie aktywności ruchowej, które wymaga połączenia umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności fizycznej.
 2. Popularyzacja biegania oraz pokonywania przeszkód jako najprostszej formy rekreacji.
 3. Popularyzacja biegania i pokonywania przeszkód celem poprawy ogólnej sprawności ruchowej.
 4. Upowszechnienie zawodów typu OCR i Akrobatycznych jako dyscypliny umożliwiającej szerszej grupie zawodników wykazanie się i sprawdzenie swoich możliwości.
 5. Umożliwienie wprowadzenia modyfikacji w tradycyjnym pokonywaniu przeszkód i poszerzenie techniki o elementy akrobatyczne/ parkour.

II. Trasa i zasady

 1. Trasa biegu uzależniona jest od wyboru kategorii startowej:
  AKRO KIDS (6-12 lat) – ok. 1,8 km
  AKRO JUNIOR (13-16 LAT) – ok. 5 km
  AKRO FAMILY – ok. 5 km
  AKRO OPEN – ok. 5 km
 2. Na trasie znajdują się:
  • przeszkody naturalne podyktowane uwarunkowaniem terenu
  • specjalnie przygotowane konstrukcje
 3. Szczegółowe zasady dotyczące:
  • pokonywania trasy oraz przeszkód
  • limitów grup startowych
  • pomiaru czasu
  • zachowania na trasie biegu
   uwzględnione zostały w regulaminach poszczególnych kategorii: KIDS, OPEN, FAMILY
 4. Każdy Uczestnik kategorii AKRO ma możliwość wzięcia udziału w warsztatach poprowadzonych przez trenerów KLUBU SPORTOWEGO KOKARTKA I MUCHA, podczas których dowiedzą się jak bezpiecznie włączyć elementy akrobatyczne/ parkour do klasycznej wersji pokonywania przeszkód.
 5. Zawodnicy zrzeszeni w Klubie Sportowym Kokartka i Mucha, podczas wykonywania trzech przeszkód – Równoważnie, GDGD, ściana, mogą otrzymać dodatkowe punkty za pokonanie przeszkód z dodatkowym elementem Akro . Na tych przeszkodach rolę sędziów będą pełnili trenerzy KS Kokartka.    

III. Klasyfikacja i nagradzanie

 1. Klasyfikowani i nagradzani zostają Uczestnicy, którzy pokonają wskazane przeszkody zgodnie z zasadami przedstawionymi w Rulebook i pokonają całą trasę biegu, w kategoriach:
  • AKRO KIDS: pierwsze trzy miejsca dla najszybszych chłopców i dziewcząt w kategoriach wiekowych 6-7 lat, 8-9 lat, 10-12 lat
 1. Zawodnicy kategorii AKRO mogą zdobyć nagrody dodatkowe za włączenie stylu akrobatycznego/ parkour do klasycznego sposobu pokonywania przeszkód.

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Ogólny regulamin uczestnictwa w wydarzeniu sportowym Mud Race znajduje się na stronie internetowej MUD RACE – REGULAMINY
 2. Wszystkich Uczestników wydarzenia sportowego w kategorii AKRO obowiązują zasady ujęte w poszczególnych regulaminach kategorii KIDS, OPEN, FAMILY oraz powyższe modyfikacje wprowadzone dla kategorii AKRO.
 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zasadach obowiązujących Uczestników kategorii AKRO, bez konieczności informowania Uczestników. Z ostateczną wersją będzie można zapoznać się w dniu zawodów, w biurze organizacyjnym.