Mudrace

regulaminy

Regulamin ogólny

Zasady uczestnictwa w kategorii MUD OPEN

Zasady uczestnictwa w kategorii KIDS/JUNIOR

Regulamin mud family

I. Ogólne zasady uczestnictwa i pokonywania przeszkód w kategorii AKRO FAMILY/ MUD FAMILY

  1. Trasa biegu to pętla o długości około 5 kilometrów.
  2. Na trasie znajdują się:
    • przeszkody naturalne podyktowane uwarunkowaniem terenu
    • specjalnie przygotowane konstrukcje
  3. Start odbywać się będzie wspólnie o godzinie 12:00.
  4. Drużyna kategorii MUD FAMILY musi składać się z minimum jednego dziecka (do 17-go roku życia) i jednej osoby dorosłej.
  5. Drużyna MUD FAMILY może składać się z maksymalnie pięciu osób, związanych ze sobą więzami rodzinnymi.
  6. W jednej drużynie kategorii MUD FAMILY mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby dorosłe.
  7. Uczestnicy kategorii MUD FAMILY pokonują jedną pętlę trasy (ok. 5 km).
  8. Podczas pokonywania przeszkód zawodnicy kategorii MUD FAMILY mogą pomagać sobie wzajemnie.
  9. Niedozwolone jest przyjmowanie przez Uczestników pomocy z zewnątrz.
  10. Zawodnik, który nie zdoła pokonać przeszkody jest zobowiązany ustąpić miejsca innym.
  11. Zawodnicy mogą pomagać innym zawodnikom z innych drużyn, biorących udział w biegu.
  12. Sędzia udzieli instrukcji prawidłowego pokonania przeszkody przed podejściem zawodnika do jej pokonywania.
  13. Decyzje sędziego są ostateczne.
  14. UWAGA! W przypadku kategorii MUD FAMILY czas dobiegnięcia do linii mety nie będzie decydował o zdobyciu podium.
  15. Wyróżnione i nagrodzone zostaną trzy NAJBARWNIEJSZE drużyny – drużyny zostaną ocenione pod kątem pomysłowości w przygotowaniu strojów (przebieranki mile widziane), działania na zasadach fair play oraz stylu pokonywania przeszkód : )
  16. Niesportowe zachowanie w stosunku do innych zawodników (uniemożliwianie przejścia przeszkody, przeszkadzanie podczas przechodzenia przeszkody itp.) oraz sędziów (ignorowanie, wulgaryzmy, wyzwiska itp.) karane będzie dyskwalifikacją.
  17. Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty kontrolne zabezpieczane przez sędziów technicznych.
  18. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu.
  19. Podczas pokonywania trasy biegu, uczestnicy mogą pić i jeść pod warunkiem, że sami zaopatrzą się w napoje/ żele.
  20. Na trasie biegu obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania śmieci (opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zawodnik zabiera ze sobą na metę). W przypadku przyłapania zawodnika na zaśmiecaniu trasy zostaje on natychmiastowo zdyskwalifikowany!
  21. Szczegółowy harmonogram startów poszczególnych kategorii znajduje się na stronie internetowej www.mudrace.pl
  22. Szczegółowy cennik pakietów startowych znajduje się na stronie internetowej www.mudrace.pl
  23. Ogólny regulamin uczestnictwa w biegu MUD RACE znajduje się na stronie internetowej https://mudrace.pl/regulaminy/
  24. Wszystkich Uczestników biegu w kategorii MUD FAMILY obowiązują niniejsze zasady.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zasadach obowiązujących Uczestników kategorii MUD FAMILY, bez konieczności informowania Uczestników. Z ostateczną wersją będzie można zapoznać się w dniu zawodów, w biurze organizacyjnym.